Werkgevers


Werknemers en hun rollen

Werknemers besteden een zeer groot gedeelte van hun beschikbare tijd aan werk. En buiten werknemer zijn ze dan ook nog vader/moeder, kind van, vriend/vriendin, patiënt of misschien mantelzorger! Werk heeft invloed op de privé situatie, maar andersom beïnvloed de privé situatie ook het werk!

WEERinREGIE richt zich met de coaching & training op twee particuliere doelgroepen:

Werknemers met kanker

Helaas krijgt inmiddels 1 op de 3 mensen ooit te maken met kanker. Jaarlijks zijn dit inmiddels ongeveer 116.000. De prognoses worden steeds beter, maar met name de lange termijn effecten hebben nog steeds veel invloed op het dagelijkse leven van een ex-patiënt.

Na de fase van het behandeltraject, zullen mensen weer moeten re-integreren. Weet jij wat de late gevolgen van kanker zijn waar iemand mee te maken krijgt? Is het team voorbereid op de terugkomst van de werknemer? Mag er over gesproken worden of juist niet?

Werknemers die mantelzorger zijn

Wist je dat er in Nederland inmiddels meer dan 4 miljoen mensen mantelzorger zijn? En dat ruim 56% daarvan jonger is dan 55 jaar? De kans is dus groot dat er een flink aantal mantelzorgers onder jouw werknemers is. Weet jij wie dit zijn binnen jouw bedrijf?


Preventie 

Het liefst zorg je er preventief voor dat mensen op de juiste plek zitten op hun werk. Als ze hun talent en passie inzetten, zal dit positief bijdragen aan hun energie niveau. Verzuim is een grote kostenpost voor bedrijven. Investeren in de (mentale) gezondheid van de werknemers, met als doel de draagkracht en energiebalans te versterken, is daarom geen overbodige luxe.

Investeer in je werknemers; verzuim houd je daarmee op afstand én de sfeer wordt er ook nog eens beter van :) Hiermee valt in sommige gevallen ook langdurig verzuim te voorzien of zelfs te voorkomen. Hoe kun je als werkgever de mentale gezondheid vergroten? Welke invloed heeft dit op werkgeluk? En zorg je ervoor dat iedereen op de juiste plek zit qua inzet van passie & talent?

WEERinREGIE biedt training op gebied van persoonlijke ontwikkeling die ingezet kunnen worden in het kader van duurzame inzetbaarheid en preventieve gezondheid.


Re-integratie

Helaas valt niet altijd te voorkomen dat iemand uitvalt. Omdat ze zelf getroffen zijn door kanker, doordat ze een zieke partner hebben of doordat ze mantelzorger zijn en daardoor zijn uitgevallen. 

Hoe kun je als werknemer het werk weer oppakken? Welke zaken houden je bezig en hoe kun je (mentaal sterker) terugkeren in het arbeidsproces?

Tijdens een re-integratietraject zal aan bod komen wat iemand motiveert, wat het energieniveau is en hoe hier weer evenwicht in gevonden kan worden.

Belangrijk is om aan te sluiten bij de wens van de cliënt en aan wat hij/zij nodig heeft om weer te kunnen terugkeren naar werk. Iemand die met hen meedenkt, die leert om inzicht te krijgen hoe hij/zij met dingen omgaat en wat er nodig is of verandert dient te worden om in balans te blijven.

De volgende zaken kunnen in een traject aan de orde komen:

  • energieniveau: omgaan met en verbeteren van energieniveau
  • mentale fitheid: beperkende overtuigingen, accepteren/leren omgaan met beperkingen
  • emoties: leren omgaan met emoties zoals angst, verdriet, boosheid ed.
  • relaties: copingstrategie bij patiënt en of partner
  • verandert toekomstbeeld: hoe ga ik om met onzekerheden
  • zingevingsvragen: wie ben ik, waar ben ik goed in, wat wil ik
  • loopbaantwijfels: in kaart brengen van competenties, kwaliteiten en persoonlijke stijl in communicatie en gedrag

Teams

Als een werknemer of diens partner ziek wordt, heeft dat invloed op het werk. Het kan zijn/haar concentratievermogen en/of energie niveau beïnvloeden, maar ook de rol binnen het team en collega’s.

Hoe ga je daar als team mee om? Wat zijn de behoeftes en hoe maak je zaken bespreekbaar? Welke invloed heeft dit op het functioneren van het team en wat kan er verbeterd worden?

WEERinREGIE biedt trainingen voor teams om hier inzicht in te krijgen en beter mee om te kunnen gaan.


This site is protected by wp-copyrightpro.com

Neem nu contact op