Re-integratie bij kanker: coaching biedt uitkomst

Ondanks dat je er alles aan doet om je werknemers goed te laten functioneren, voorkom je niet altijd dat iemand uitvalt. Bijvoorbeeld wanneer een medewerker is getroffen door kanker, een andere ernstige diagnose of mantelzorg aan een dierbare verleent en daardoor overbelast raakt. Met coaching en training maak je je werknemers weerbaar en veerkrachtig. 

RE-INTEGRATIE na kanker

PREVENTIE

EXPERTISE

Kosten en duur

Er zijn verschillende trajecten mogelijk: ‘light’, ‘medium’ en ‘intensive’.

Voor deze drie trajecten worden vaste tarieven gehanteerd.

De inhoud van de trajecten worden samen met de werknemer bepaald en is gebaseerd op haar/zijn persoonlijke doelen. Deze zullen tijdens het intake gesprek aan bod komen. Op basis daarvan worden de doelen bepaald die gedurende het traject als leidraad gelden. Hierdoor werken we naar een concreet einddoel.

Light Traject

 • Een uitgebreide intake
 • 8 sessies van max. 90 minuten
 • Duur van ongeveer 4 maanden in totaal
 • Bezoek aan huis of op locatie indien gewenst
 • Inclusief benodigde materialen en gebruik digitale middelen
 • App/mail/telefonische ondersteuning tussen de afspraken gedurende traject

Tarief € 1750,-

incl. reis- en administratiekosten, excl. huurkosten indien afspraak op nader te bepalen locatie

Medium Traject

 • Een uitgebreide intake
 • 12 sessies van max. 90 minuten
 • Duur van ongeveer 6 maanden in totaal
 • Bezoek aan huis of op locatie indien gewenst
 • Inclusief benodigde materialen en digitale middelen
 • App/mail/telefonische ondersteuning tussen de afspraken gedurende traject

Tarief € 2350,-

incl. reis- en administratiekosten, excl. huurkosten indien afspraak op nader te bepalen locatie

Insentive Trajec

 • Een uitgebreide intake
 • 24 sessies van max. 90 minuten
 • Duur van ongeveer 12 maanden in totaal
 • Bezoek aan huis of op locatie indien gewenst
 • Inclusief benodigde materialen en digitale middelen
 • App/mail/telefonische ondersteuning tussen de afspraken gedurende traject

Tarief € 4450,-

Wat komt er in het re-integratietraject aan bod?

Tijdens mijn re-integratietraject leer ik werknemers sterk en weerbaar te worden. Met opdrachten en praktische tools help ik ze terug in het zadel. We behandelen wat de werknemer motiveert en hoe hij of zij omgaat met zaken als psychisch trauma, rouw, chronische stress en relaties. Coaching maakt een deelnemer bewust van zijn of haar gedrag en geeft praktische handvatten om invloed op dat gedrag te houden en daardoor in balans te blijven.

Onderdelen die tijdens het traject aan bod komen:

 • Hoe kun je je energieniveau verbeteren
 • Hoe ga je om met (lichamelijke) beperkingen
 • Hoe ga je om met emoties en hoe leer je er minder last van te hebben
 • Wat zijn je kwaliteiten en wat zijn je leerpunten (valkuilen)
 • Wat zijn belemmereden overguigingen en evt. gedragspatronen
 • Hoe kun je je gedrag veranderen om je weerbaarheid, veerkracht en flexibiliteit te vergroten

Re-integratie bij kanker

Inmiddels krijgt 1 op de 3 Nederlanders ooit te maken met kanker. Jaarlijks treft het zo’n 50.000 werknemers.

Behalve het behandelingstraject waarin iemand verminderd of geheel niet in staat is om te werken, heeft de verwerking erná ook veel impact op het lichamelijk en mentaal welzijn van de werknemer.

Met name fysieke klachten zoals pijn, maar ook chronische vermoeidheid en cognitieve klachten zoals concentratie- of geheugenproblemen, komen op langere termijn veel voor. Naast de angst dat het terugkeert, kwijtraken van vertrouwen in het lichaam, relationele problemen, en emotionele klachten. En helaas zijn depressie en/of burnout op termijn ook niet ongewoon. 

Als werkgever krijg je te maken met (de kosten van) uitval, werkzaamheden laten vervangen, wellicht hogere druk op het team van de zieke werknemer en de plicht om iemand te begeleiden in de re-integratie. 

Wanneer tijdens de re-integratie gewerkt wordt aan het verbeteren van de veerkracht, zal de werknemer op een duurzame manier het werk weer kunnen hervatten én is hij/zij beter gewapend tegen toekomstige periodes van stress en tegenslag.

Investeren in vitaliteit

  Vitaliteit bestaat uit vele onderdelen, zoals mentale gezondheid, lichamelijke conditie, kwaliteit van slaap, voeding, sociale relaties, gevoel van zingeving etc. 

  Er zijn dus vele ‘ingangen’ om je vitaliteit te verbeteren. En zoals je in een negatieve spiraal kunt zitten, zo kun je andersom dus ook je vitaliteit beinvloeden door aan één of twee dingen te werken waardoor de rest ook verbetert. Want ook al denken we soms dat we functioneren als machines die uit losse onderdelen bestaan, we zijn als mens de som van onze lichamelijke, mentale en emotionele toestand. 

  Verbetering kan alleen plaatsvinden als er iets veranderd wordt. En dát begint met inzicht. Want pas als je je ergens bewust van bent, kun je iets gaan veranderen. Om er vervolgens veelvuldig mee te oefenen. Want gedragsverandering gaat niet van de ene op de andere dag. Het vraagt om herhaling gedurende minimaal 60 dagen.

   

  Contactformulier

  Preventie

  Helaas zijn we nog niet zover dat we kanker kunnen voorkomen. Maar we kunnen wel veel meer doen aan het preventief verbeteren van onze vitaliteit. Vitaliteit waarvan we zowel zakelijk als privé baat bij hebben.

  Want onze privé en zakelijke levens zijn nauw met elkaar verbonden. Stress op het werk nemen we vaak mee naar huis, maar privézaken hebben ook invloed op het zakelijke functioneren. Want ook al heb je er als werkgever ogenschijnlijk niets mee te maken wat iemand in zijn privétijd doet, toch kan het een enorme invloed op het werk hebben. En dan met name doordat stressniveaus al behoorlijk aanwezig zijn en niet zomaar meer verdwijnen. Met dreigend uitval als gevolg.

  Denk maar eens aan alcoholverslaving, scheidingsproblemen, overgewicht / hart- & vaat ziekten, rouw- en verlieservaringen etc. 

  Wanneer werknemers tijd en energie investeren in een gezond(er) lichaam en geest, maakt hen dat weerbaarder om met tegenslag om te gaan. Dat betekent niet alleen gezond eten & drinken en regelmatig sporten. 

  Inzicht in belemmerende overtuigingen, gedragspatronen die niet meer dienen en vooral het beschikken over tools die je op een andere manier leren omgaan met stress en negatieve gedachten & emoties, zorgen ervoor dat je je flexibiliteit vergroot. Op lichamelijk én ook op mentaal vlak. En dát zorgt ervoor dat je veerkrachtiger kunt omgaan met tegenslag. Het vergroot de weerbaarheid. 

  Waarom wachten tot ‘when the shit hits the fan’ als je ook preventief kunt investeren en daardoor gezondere werknemers krijgt?

  Voorkomen dat iemand ziek wordt, kun je hiermee niet. Veerkracht vergroten en daarmee uitval mogelijk verkorten, wél.

  Trainingsonderwerpen & mogelijkheden

   

  Ik bied zowel online als offline trainingen aan. Een online training kunnen we bijvoorbeeld organiseren in de vorm van een webinar waarbij werknemers anoniem kunnen deelnemen. Of in de vorm van een training via zoom die we iets interactiever kunnen maken.

  Maar natuurlijk bestaat er ook de mogelijkheid voor training op locatie. 

  Vitaliteit verbeteren kan op vele manieren. Het mooiste is natuurlijk door aan te sluiten bij wat er bij de werknemers leeft. 

  Mijn specialisatie ligt vooral op mentaal en emotioneel vlak. Onderwerpen kunnen zijn:

  • Werking van het brein (rond gedrag en gedragspatronen)
  • Werking van ons zenuwstelsel icm stressvolle periodes
  • Omgaan met mentale klachten
  • Emotionele klachten
  • Rouw & verlies
  • Toepassing van mindfulness, meditatie, yoga, ademhalingstechnieken

  Aarzel niet om contact op te nemen zodat we jullie wensen en de mogelijkheden kunnen bespreken. 

  Wanneer de wens bestaat om het onderwerp vitaliteit breed aan te vliegen (breder dan mentaal en emotioneel) is dat ook zeker mogelijk. Ik werk samen met hashtagsamDit is een vitaliteitspartner voor bedrijven die datatdriven ondersteuning bied op gebied van verbeteren van vitaliteit met een holistische benadering met 20 coach-trainers, ieder met hun eigen expertise. 

  Mijn expertise

  Mijn verpleegkundige (HBO) achtergrond dient als basis. Hoewel ik geen diagnoses mag/kan stellen, beschik ik over een gedegen kennis op het gebied van anatomie en fysiologie. Ik ken de gezondheidszorg en heb daarin een groot netwerk dat ik graag inzet indien nodig.

  In mijn coachtrajecten werk ik op basis van domeinen. Dit geeft een goed inzicht van welke klachten iemand ervaart en wat de impact daarvan is. Ik werk hierbij graag op basis van positieve gezondheid.

  Daarnaast heb ik in de loop der jaren vele opleidingen, trainingen en cursussen gevolgd om mijn kennis te vergroten. Hieronder een kleine uiteenzetting van wat ik veel inzet. Het complete opleidingsoverzicht vind je hier.

   –Assessments: WEERinREGIE werkt met DISC assessments. DISC toont wat de voorkeuren in gedrag en communicatie zijn. DISC kan uitgebreid worden met denkstijlen en drijfveren. Hierdoor krijg je ook inzicht in waarom en hoe iemand doet wat hij doet. Het geeft inzicht in gedrag en geeft tegelijkertijd een beeld van welk type werk goed aansluit bij iemands competenties en stijl.

  Acceptance & Commitment Therapy (ACT): wanneer iemand kampt met mentale klachten, kan ACT ingezet worden. ACT leert je vaardigheden om op een andere manier met gedachten en emoties om te gaan. Het zorgt er niet voor dat gedachten verdwijnen, maar je zult er minder lást van ervaren. ACT is een erkende en bewezen psychologische therapievorm, die veelal wordt ingezet bij depressie, angsten, paniek etc.

  Coaching: belemmerende overtuigingen kunnen een behoorlijke rol spelen in zowel werk- als ook privéleven. Wanneer iemand hier in vastloopt, kan door middel van coaching en oefeningen inzicht gegeven worden in bepaalde patronen die wellicht ooit gewerkt hebben, maar nu niet meer behulpzaam zijn.

  Mindfulness Based Cognitive Therapy: Mindfulness is inmiddels bijna niet meer weg te denken uit de huidige maatschappij waarin we vooral gejaagd leven. Met name voor bewustwording, vertragen, focus op wat er wél is en kan en ook voor ontspanning, kan mindfulness goed worden ingezet. Het is een bewezen methode die veelal ingezet wordt bij burn-out, stress, spanningen etc.

  Yoga: Sport en ontspanning zijn belangrijk voor de fysieke en mentale gezondheid. Sandrine is opgeleid in diverse vormen van yoga zoals yinyoga, vinyasa yoga, trauma sensitieve yoga en yoga nidra. Deze vormen kunnen worden ingezet als onderdeel van een persoonlijk traject. 

  Leven met kanker. Schakel een expert in

  Wanneer een werknemer met kanker te maken krijgt, wil je als werkgever zo snel mogelijk om de tafel hoe je het beste samen verder wilt en kunt. Hoe kun je ervoor zorgen dat je werknemer aan het werk blíjft of op een gegeven moment weer aan het werk kan gaan?

  Anders dan een regulier re-integratiebureau of een bedrijfsarts, is WEERinREGIE gespecialiseerd in de begeleiding van mensen die kanker hebben gehad en werken aan herstel na een behandeling. Via coaching help ik ze om hun leven in balans te krijgen en opnieuw betekenis te geven.

   

  Voorkom verzuim en blijf in gesprek

  Om te voorkomen dat een werknemer langdurig uitvalt, Is het noodzakelijk om die werknemer goede begeleiding te geven. Een kankerdiagnose krijgen is heel ingrijpend en kan mensen verlammen.

  Daarom is het belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven. Toon oprechte belangstelling, stel vragen over waar de werknemer tegenaan loopt en bespreek hoe mogelijke problemen opgelost kunnen worden.

  Laat de werknemer zelf meedenken en oplossingen aandragen om de eigen regie te ontwikkelen en te stimuleren. Een kleine aanpassing in de werkomgeving kan al een grote verandering zijn om de werknemer duurzaam aan het werk te laten gaan.

  Teamtraining rondom kanker leidt tot een beter team

  Je wilt voorkomen dat collega’s van de getroffen werknemer zelf invulling aan het ziektebeeld gaan geven. Maak het bespreekbaar en organiseer een bijeenkomst waar mensen hun vragen kwijt kunnen.

  Tijdens teamtrainingen bereid ik medewerkers voor op situaties waar chronische stress, verdriet en rouw en rol spelen en wat de gevolgen kunnen zijn. Via interactieve opdrachten en groepsgesprekken krijgen deelnemers zowel inzicht in hun eigen gedrag als in dat van hun collega’s.

  Ze leren beter om te gaan met stress als gevolg van de ziekte en investeren tegelijkertijd in een efficiëntere samenwerking waardoor uitval en chaotische situaties voorkomen kunnen worden. De kans is groot dat het team zelfs beter gaat functioneren.

  Mantelzorgers, een vergeten groep

  Naast mensen die zelf met kanker te maken hebben (gehad), begeleid ik ook mantelzorgers. Omdat mantelzorgers vaak vinden dat ze anderen niet lastig hoeven te vallen met hun zorgtaken, zullen daar niet snel over beginnen.

  De kans op overbelasting en verzuim is groot wanneer je geen passende maatregelen treft om gevolgen als stress en oververmoeidheid te voorkomen. Tijdens een preventief coachtraject krijgt de werknemer tools en tips om zo vaardigheden te ontwikkelen om in balans te blijven.

  Wacht niet te lang met een re-integratietraject

  Mensen die door kanker thuiszitten, verlangen misschien vooral naar rust. Je bent geneigd om voor de makkelijkste weg te kiezen en de werknemer die rust te gunnen. Alleen dat werkt niet op de lange termijn. Hoe langer een werknemer niet aan het werk is, hoe lastiger het wordt om weer terug te keren naar de werkplek. Het is daarom verstandig om zo snel mogelijk professionele hulp in te schakelen.De een-op-een coaching en trainingstrajecten van WEERinREGIE bevorderen de re-integratie omdat ze mensen sterk en weerbaar maken.

  Tijdens een re-integratietraject maakt de werknemer diverse opdrachten en krijgt hij of zij praktische tools aangereikt waardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan. We behandelen wat de coachee motiveert en hoe hij of zij omgaat met emoties en verwachtingen, Wat heeft hij of zij voor gedachtes over werk, zijn of haar functie en werkzaamheden en wat zou hij of zij willen bij terugkeert op het werk na een behandeltraject?

  In dit soort situaties is het soms beter om bekijken wat hij of zij voor de organisatie kan betekenen dan ervan uit te gaan dat alles straks weer bij het oude zal zijn.