Re-integratie bij kanker; coaching biedt uitkomst

Ondanks dat je er alles aan doet om je werknemers goed te laten functioneren, voorkom je niet altijd dat iemand uitvalt. Bijvoorbeeld wanneer een medewerker is getroffen door kanker, een andere ernstige diagnose of mantelzorg aan een dierbare verleent en daardoor overbelast raakt. Met coaching en training maak je je werknemers weerbaar en help je ze terug in het zadel.

 

RE-INTEGRATIE na kanker

PREVENTIE

INHOUD trajecten

Re-integratie bij kanker

Het kan altijd gebeuren. Een medewerker valt (tijdelijk) uit door kanker. Omdat hij of zij zelf getroffen wordt, of omdat iemand plotseling de zorg voor een zieke partner of kind krijgt. In elke situatie is het verstandig dat je een goed plan van aanpak opstelt.

Als werkgever ben je verantwoordelijk voor het re-integratieproces van je werknemers en moet je passende inspanningen leveren. Vergeet daarbij ook niet het team van de werknemer te betrekken. Zij moeten immers misschien werkzaamheden overnemen. De terugkeer van de werknemer betekent niet dat het werk gelijk weer terug overgedragen kan worden. En dat kan voor spanningen of onbegrip zorgen. Bovendien kunnen emoties en onuitgesproken zorgen ook invloed hebben op de sfeer in het team.

Door het team hierin te begeleiden, zal de re-integratie voor iedereen soepeler verlopen en kan het team het werk weer succesvol hervatten!

Kosten en duur

  • +/- 6 maanden traject: intake & 12 gesprekken             € 1995 (ex. btw)
  • +/- 12 maanden traject: intake & 24 gesprekken           € 2750 (ex. btw)

(Prijs is incl. eventuele locatiekosten en reistijd, exclusief kosten voor eventueel assessment)

De inhoud van de trajecten worden samen met de werknemer bepaald en is gebaseerd op haar/zijn persoonlijke doelen. Deze zullen tijdens het intake gesprek aan bod komen. Op basis daarvan worden de doelen bepaald die gedurende het traject als leidraad gelden. Hierdoor werken we naar een concreet einddoel.

Een eerste kennismakingsgesprek (60 minuten) is geheel vrijblijvend.

Hoe zet je een re-integratietraject succesvol in?

Tijdens mijn re-integratietraject leer ik werknemers sterk en weerbaar te worden. Met opdrachten en praktische tools help ik ze terug in het zadel. We behandelen wat de werknemer motiveert en hoe hij of zij omgaat met zaken als psychisch trauma, rouw, chronische stress en relaties. Coaching maakt een deelnemer bewust van zijn of haar gedrag en geeft praktische handvatten om invloed op dat gedrag te houden en daardoor in balans te blijven.

Onderdelen die tijdens het traject aan bod komen:

● Hoe verbeter je je energieniveau
● Hoe ga je om met beperkingen
● Hoe ga je om met emoties
● Hoe ga je om met onzekerheden
● Wie ben je, waar ben je goed in, wat wil je
● Twijfels over je loopbaan

Om te achterhalen waar de werknemer mee worstelt, maken we eerst inzichtelijk hoe dit bij hem of haar zit. Vervolgens bepalen we met welke gebieden we de diepte ingaan die we vastleggen in een persoonlijk regieplan.

Kosten en duur

  • +/- 6 maanden traject: intake & 12 gesprekken             € 1995 (ex. btw)
  • +/- 12 maanden traject: intake & 24 gesprekken           € 2750 (ex. btw)

(Prijs is incl. eventuele locatiekosten en reistijd, exclusief kosten voor eventueel assessment)

De inhoud van de trajecten worden samen met de werknemer bepaald en is gebaseerd op haar/zijn persoonlijke doelen. Deze zullen tijdens het intake gesprek aan bod komen. Op basis daarvan worden de doelen bepaald die gedurende het traject als leidraad gelden. Hierdoor werken we naar een concreet einddoel.

Een eerste kennismakingsgesprek (60 minuten) is geheel vrijblijvend.

Preventief coachtraject

Preventie kan veel problemen voorkomen. Met coaching en training investeer je in de mentale gezondheid van je werknemers die te maken krijgen met bijvoorbeeld mantelzorgen.

Daarmee voorkom je natuurlijk niet dat ze ziek worden. Maar áls ze ziek worden, bezitten ze meer tools en vaardigheden om hun weerbaarheid en mentale gezondheid op peil te houden.

Via een-op-een coachingsessies krijgen ze praktische tools en opdrachten, krijgen ze goede handvatten die hen helpt om regie te blijven houden. En daarmee voorkom je langdurige uitval of een slepend re-integratietraject.

Onderdelen die tijdens het traject aan bod komen verschillen vaak niet veel van andere coachtrajecten. Het gaat erom vroegtijdig te signaleren en mensen tools & skills mee te geven waarmee ze in balans kunnen blijven.

Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a.: werk-privé balans, omgaan met emoties, inzicht in beperkende overtuigingen, gedragsverandering, persoonlijke stijl in gedrag en communicatie en vergroten van de draagkracht.

Na afloop heeft de werknemer een realistisch beeld van zichzelf. Hij of zij herkent patronen en valkuilen en ziet puzzelstukjes op z’n plek vallen. Het geeft ze veerkracht en maakt ze beter bestand tegen stresssituaties.

Inhoud trajecten

Een traject bestaat, op basis van de hulpvraag van de werknemer, uit meerdere onderdelen.

Afhankelijk van de domeinen waarin iemand problemen ervaart, zal worden bepaald wat er tijdens een traject wordt ingezet.

De domeinen die verkent worden zijn als volgt:

Relaties – Energieniveau – Gezondheid – In balans werk/privé – Emoties

We bepalen samen op welke domeinen problemen ervaren worden. Aan de hand daarvan kan het volgende worden ingezet:

Assessments: WEERinREGIE werkt met DISC assessments. DISC toont wat de voorkeuren in gedrag en communicatie zijn. DISC kan uitgebreid worden met denkstijlen en drijfveren. Hierdoor krijg je ook inzicht in waarom en hoe iemand doet wat hij doet. Het geeft inzicht in gedrag en geeft tegelijkertijd een beeld van welk type werk goed aansluit bij iemands competenties en stijl.

Acceptance & Commitment Therapy (ACT): wanneer iemand kampt met mentale klachten, kan ACT ingezet worden. ACT leert je vaardigheden om op een andere manier met gedachten en emoties om te gaan. Het zorgt er niet voor dat gedachten verdwijnen, maar je zult er minder lást van ervaren. ACT is een erkende en bewezen psychologische therapievorm, die veelal wordt ingezet bij depressie, angsten, paniek etc.

Coaching: belemmerende overtuigingen kunnen een behoorlijke rol spelen in zowel werk- als ook privéleven. Wanneer iemand hier in vastloopt, kan door middel van coaching en oefeningen inzicht gegeven worden in bepaalde patronen die wellicht ooit gewerkt hebben, maar nu niet meer behulpzaam zijn.

Mindfulness Based Cognitive Therapy: Mindfulness is inmiddels bijna niet meer weg te denken uit de huidige maatschappij waarin we vooral gejaagd leven. Met name voor bewustwording, vertragen, focus op wat er wél is en kan en ook voor ontspanning, kan mindfulness goed worden ingezet. Het is een bewezen methode die veelal ingezet wordt bij burn-out, stress, spanningen etc.

Yoga: Sport en ontspanning zijn belangrijk voor de fysieke en mentale gezondheid. WEERinREGIE biedt yinyoga. Yin yoga is een vorm van yoga die gericht is op het versterken van het lichaam doordat het werk op de dieperliggende weefsels in het lichaam, zoals bindweefsels, pezen en gewrichten.

Leven met kanker. Schakel een expert in

Wanneer een werknemer met kanker te maken krijgt, wil je als werkgever zo snel mogelijk om de tafel hoe je het beste samen verder wilt en kunt. Hoe kun je ervoor zorgen dat je werknemer aan het werk blíjft of op een gegeven moment weer aan het werk kan gaan?

Anders dan een regulier re-integratiebureau of een bedrijfsarts, is WEERinREGIE gespecialiseerd in de begeleiding van mensen die kanker hebben gehad en werken aan herstel na een behandeling. Via coaching help ik ze om hun leven in balans te krijgen en opnieuw betekenis te geven.

 

Voorkom verzuim en blijf in gesprek

Om te voorkomen dat een werknemer langdurig uitvalt, Is het noodzakelijk om die werknemer goede begeleiding te geven. Een kankerdiagnose krijgen is heel ingrijpend en kan mensen verlammen.

Daarom is het belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven. Toon oprechte belangstelling, stel vragen over waar de werknemer tegenaan loopt en bespreek hoe mogelijke problemen opgelost kunnen worden.

Laat de werknemer zelf meedenken en oplossingen aandragen om de eigen regie te ontwikkelen en te stimuleren. Een kleine aanpassing in de werkomgeving kan al een grote verandering zijn om de werknemer duurzaam aan het werk te laten gaan.

Teamtraining rondom kanker leidt tot een beter team

Je wilt voorkomen dat collega’s van de getroffen werknemer zelf invulling aan het ziektebeeld gaan geven. Maak het bespreekbaar en organiseer een bijeenkomst waar mensen hun vragen kwijt kunnen.

Tijdens teamtrainingen bereid ik medewerkers voor op situaties waar chronische stress, verdriet en rouw en rol spelen en wat de gevolgen kunnen zijn. Via interactieve opdrachten en groepsgesprekken krijgen deelnemers zowel inzicht in hun eigen gedrag als in dat van hun collega’s.

Ze leren beter om te gaan met stress als gevolg van de ziekte en investeren tegelijkertijd in een efficiëntere samenwerking waardoor uitval en chaotische situaties voorkomen kunnen worden. De kans is groot dat het team zelfs beter gaat functioneren.

Mantelzorgers, een vergeten groep

Naast mensen die zelf met kanker te maken hebben (gehad), begeleid ik ook mantelzorgers. Omdat mantelzorgers vaak vinden dat ze anderen niet lastig hoeven te vallen met hun zorgtaken, zullen daar niet snel over beginnen.

De kans op overbelasting en verzuim is groot wanneer je geen passende maatregelen treft om gevolgen als stress en oververmoeidheid te voorkomen. Tijdens een preventief coachtraject krijgt de werknemer tools en tips om zo vaardigheden te ontwikkelen om in balans te blijven.

Wacht niet te lang met een re-integratietraject

Mensen die door kanker thuiszitten, verlangen misschien vooral naar rust. Je bent geneigd om voor de makkelijkste weg te kiezen en de werknemer die rust te gunnen. Alleen dat werkt niet op de lange termijn. Hoe langer een werknemer niet aan het werk is, hoe lastiger het wordt om weer terug te keren naar de werkplek. Het is daarom verstandig om zo snel mogelijk professionele hulp in te schakelen.De een-op-een coaching en trainingstrajecten van WEERinREGIE bevorderen de re-integratie omdat ze mensen sterk en weerbaar maken.

Tijdens een re-integratietraject maakt de werknemer diverse opdrachten en krijgt hij of zij praktische tools aangereikt waardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan. We behandelen wat de coachee motiveert en hoe hij of zij omgaat met emoties en verwachtingen, Wat heeft hij of zij voor gedachtes over werk, zijn of haar functie en werkzaamheden en wat zou hij of zij willen bij terugkeert op het werk na een behandeltraject?

In dit soort situaties is het soms beter om bekijken wat hij of zij voor de organisatie kan betekenen dan ervan uit te gaan dat alles straks weer bij het oude zal zijn.