Re-integratie bij kanker; coaching biedt uitkomst

Ondanks dat je er alles aan doet om je werknemers goed te laten functioneren, voorkom je niet altijd dat iemand uitvalt. Bijvoorbeeld wanneer een medewerker is getroffen door kanker of mantelzorg aan een dierbare verleent. Met coaching en training maak je je werknemers weerbaar en help je ze terug in het zadel.

 

RE-INTEGRATIE

PREVENTIE

TEAMTRAINING

Re-integratie bij kanker

Het kan altijd gebeuren. Een medewerker valt (tijdelijk) uit door kanker. Omdat hij of zij zelf getroffen wordt, of omdat iemand plotseling de zorg voor een zieke partner of kind krijgt. In elke situatie is het verstandig dat je een goed plan van aanpak opstelt. Als werkgever ben je verantwoordelijk voor het re-integratieproces van je werknemers en moet je passende inspanningen leveren. Een re-integratie dat succesvol wordt afgerond is dus ook in het belang van je organisatie.

Kosten en duur

Een traject bestaat, op basis van de hulpvraag van de werknemer, uit meerdere onderdelen.

De vanafprijs bedraagt € 1470,- (ex. btw)

De duur, frequentie en vorm van het traject bepalen we in overleg. Gemiddeld duurt een traject 6 maanden waarin we tweewekelijks een coachingsessie plannen.

Hoe zet je een re-integratietraject succesvol in?

Tijdens mijn re-integratietraject leer ik werknemers sterk en weerbaar te worden. Met opdrachten en praktische tools help ik ze terug in het zadel. We behandelen wat de deelnemer motiveert en hoe hij of zij omgaat met zaken als psychisch trauma, rouw, chronische stress en relaties. Coaching maakt een deelnemer bewust van zijn of haar gedrag en geeft praktische handvatten om invloed op dat gedrag te houden en daardoor in balans te blijven.

Onderdelen die tijdens het traject aan bod komen:

● Hoe verbeter je je energieniveau
● Hoe ga je om met beperkingen
● Hoe ga je om met emoties
● Hoe ga je om met onzekerheden
● Wie ben je, waar ben je goed in, wat wil je
● Twijfels over je loopbaan

Om te achterhalen waar de werknemer mee worstelt, maken we eerst inzichtelijk hoe dit bij hem of haar zit. Vervolgens bepalen we met welke gebieden we de diepte ingaan die we vastleggen in een persoonlijk regieplan.

Ziekteverzuim is te verlagen

Ziekteverzuim kan een organisatie plotseling overvallen en je flink op kosten jagen. Door signalen van je werknemer vroegtijdig te herkennen en bespreekbaar te maken, kun je samen aan een oplossing werken.
Vooral mantelzorgers vinden zorgtaken een privéaangelegenheid en zullen er niet snel over beginnen. Maar hun situatie veroorzaakt veel stress en onrust en leidt in bijna de helft van alle gevallen tot problemen. De kans op overbelasting en verzuim is dus groot.

Kosten en duur

Een preventief traject bestaat, op basis van de hulpvraag van de werknemer, uit meerdere onderdelen.

De verschillende onderdelen bepalen uiteindelijk de duur van het traject. Dit varieert van 3 tot 6 maanden.

De vanafprijs bedraagt € 1470,- (ex. btw)

Een-op-een coachingsessies

Preventie kan veel problemen voorkomen. Met coaching en training investeer je in de mentale gezondheid van je werknemers die te maken krijgen met kanker. Via een-op-een coachingsessies worden ze sterker en houden ze toekomstperspectief. En door praktische tools en opdrachten, krijgen ze goede handvatten die hen helpt om regie te blijven houden. En daarmee voorkom je langdurige uitval of een slepend re-integratietraject.

Onderdelen die tijdens het traject aan bod komen:
● Hoe verbeter je je energieniveau
● Hoe ga je om met beperkingen
● Hoe ga je om met emoties
● Hoe ga je om met onzekerheden
● Wie ben je, waar ben je goed in, wat wil je
● Twijfels over je loopbaan

Na afloop heeft de werknemer een realistisch beeld van zichzelf. Hij of zij herkent patronen en valkuilen en ziet puzzelstukjes op z’n plek vallen. Het geeft ze veerkracht en maakt ze beter bestand tegen stresssituaties.

Betere samenwerking en minder stress

Ik bied verschillende teamtrainingen aan om werknemers te leren omgaan met ingrijpende situaties op de werkvloer. Via interactieve opdrachten en groepsgesprekken krijgen deelnemers zowel inzicht in hun eigen gedrag als in dat van hun collega’s. Deelnemers leren beter om te gaan met stress ten gevolge van ziekte en investeren tegelijkertijd in hun onderlinge samenwerking.

Kosten en duur

Mijn trainingen duren gemiddeld twee tot vier sessies en bied ik per dagdeel van vier uur aan.

De vanafprijs per sessie bedraagt € 500,- (ex. btw)

De duur, inhoud en frequentie van de training bepalen we in overleg.

Re-integratie en teamtraining

Wanneer een werknemer ziek wordt of mantelzorg verleent, heeft dat uiteraard invloed op het werk. De werknemer heeft moeite om zich te concentreren en kan door oververmoeidheid volledig uitvallen. Dat die situatie grote invloed heeft op het functioneren van zijn of haar collega’s is onvermijdelijk. Je kunt een team voorbereiden op situaties waar chronische stress, verdriet en rouw spelen. Door training krijgen de deelnemers inzicht en begrip en dat zorgt ervoor dat het hele team goed of misschien zelfs beter gaat functioneren.

Leven met kanker. Schakel een expert in

Wanneer een werknemer met kanker te maken krijgt, wil je als werkgever zo snel mogelijk om de tafel hoe je het beste samen verder wilt en kunt. Hoe kun je ervoor zorgen dat je werknemer aan het werk blíjft of op een gegeven moment weer aan het werk kan gaan?

Anders dan een regulier re-integratiebureau of een bedrijfsarts, is WEERinREGIE gespecialiseerd in de begeleiding van mensen die kanker hebben gehad en werken aan herstel na een behandeling. Via coaching help ik ze om hun leven in balans te krijgen en opnieuw betekenis te geven.

 

Voorkom verzuim en blijf in gesprek

Om te voorkomen dat een werknemer langdurig uitvalt, Is het noodzakelijk om die werknemer goede begeleiding te geven. Een kankerdiagnose krijgen is heel ingrijpend en kan mensen verlammen.

Daarom is het belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven. Toon oprechte belangstelling, stel vragen over waar de werknemer tegenaan loopt en bespreek hoe mogelijke problemen opgelost kunnen worden.

Laat de werknemer zelf meedenken en oplossingen aandragen om de eigen regie te ontwikkelen en te stimuleren. Een kleine aanpassing in de werkomgeving kan al een grote verandering zijn om de werknemer duurzaam aan het werk te laten gaan.

Teamtraining rondom kanker leidt tot een beter team

Je wilt voorkomen dat collega’s van de getroffen werknemer zelf invulling aan het ziektebeeld gaan geven. Maak het bespreekbaar en organiseer een bijeenkomst waar mensen hun vragen kwijt kunnen.

Tijdens teamtrainingen bereid ik medewerkers voor op situaties waar chronische stress, verdriet en rouw en rol spelen en wat de gevolgen kunnen zijn. Via interactieve opdrachten en groepsgesprekken krijgen deelnemers zowel inzicht in hun eigen gedrag als in dat van hun collega’s.

Ze leren beter om te gaan met stress als gevolg van de ziekte en investeren tegelijkertijd in een efficiëntere samenwerking waardoor uitval en chaotische situaties voorkomen kunnen worden. De kans is groot dat het team zelfs beter gaat functioneren.

Mantelzorgers, een vergeten groep

Naast mensen die zelf met kanker te maken hebben (gehad), begeleid ik ook mantelzorgers. Omdat mantelzorgers vaak vinden dat ze anderen niet lastig hoeven te vallen met hun zorgtaken, zullen daar niet snel over beginnen.

De kans op overbelasting en verzuim is groot wanneer je geen passende maatregelen treft om gevolgen als stress en oververmoeidheid te voorkomen. Door training en coaching in te zetten, investeer je in de mentale gezondheid van medewerkers die mantelzorg verlenen. 

Tijdens een-op-een coachingsessies werkt de werknemer met praktische tools en opdrachten en krijgt hij of zij handvatten die helpen om regie te houden. En daarmee voorkom je langdurige uitval of een slepend re-integratietraject.

Wacht niet te lang met een re-integratietraject

Mensen die door kanker thuiszitten, verlangen misschien vooral naar rust. Je bent geneigd om voor de makkelijkste weg te kiezen en de werknemer die rust te gunnen. Alleen dat werkt niet op de lange termijn. Hoe langer een werknemer niet aan het werk is, hoe lastiger het wordt om weer terug te keren naar de werkplek. Het is daarom verstandig om zo snel mogelijk professionele hulp in te schakelen.De een-op-een coaching en trainingstrajecten van WEERinREGIE bevorderen de re-integratie omdat ze mensen sterk en weerbaar maken.

Tijdens een re-integratietraject maakt de werknemer diverse opdrachten en krijgt hij of zij praktische tools aangereikt waardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan. We behandelen wat de coachee motiveert en hoe hij of zij omgaat met emoties en verwachtingen, Wat heeft hij of zij voor gedachtes over werk, zijn of haar functie en werkzaamheden en wat zou hij of zij willen bij terugkeert op het werk na een behandeltraject?

In dit soort situaties is het soms beter om bekijken wat hij of zij voor de organisatie kan betekenen dan ervan uit te gaan dat alles straks weer bij het oude zal zijn.