Zeg manager, ken jij je mantelzorgers?

door | apr 18, 2020

Wat is een mantelzorger

Wist jij dat er in Nederland inmiddels al vier miljoen mantelzorgers zijn? Even ter verduidelijking: een mantelzorger is iemand die langer dan drie maanden, minstens acht uur per week, zorgdraagt voor een familielid (dierbare). Belangrijk om erbij te vermelden is dat je niet kíest voor mantelzorg. Het is dus géén vrijwilligerswerk. (bron: www.mantelzorg.nl)

In Nederland zijn bijna 1 miljoen werknemers ook mantelzorger

Ruim vier MILJOEN Nederlands. Ongeveer 20% daarvan is werknemer! (bron: www.mantelzorg.nl) Dat betekent dus ruim 800.000 Nederlanders die naast hun betaalde baan een volle dag bezig zijn met mantelzorg. Er van uitgaande dat ze fulltime werken is dat dus een werkweek van zes dagen!

Neem daarbij in gedachten dat we met z’n allen steeds ouder worden. Dat komt onder andere omdat behandelingsmogelijkheden voor chronische ziektes beter worden. En daardoor worden we ook lánger behandeld. Ziektes als dementie, kanker, diabetes en reuma vallen allemaal in de categorie chronische ziekte. En als je bedenkt dat bv. kanker bij 1 op de 3 zal voorkomen, en dementie bij 1 op de 5, dan is de vraag niet óf we een patiënt worden, maar wannéér.

Vroeg of laat zijn we dus aan de beurt. En dat betekent ook dat het aantal mantelzorgers naar verwachting de komende tijd alleen maar zal stijgen. Tel daarbij op dat de overheid verwacht dat je langer thuis woont en je voelt het spanningsveld dat dit met zich meebrengt.

Weet jij wie er op het werk mantelzorger is? Ken jij die collega die naast de drukke werkweek, het huishouden en het gezin, in het weekend bij pa of ma bezig is?

Overbelasting ligt op de loer

Wat ik vaak terug hoor van de mantelzorgers die mij weten te vinden, is dat ze vaak lang doorlopen voordat ze aan de bel trekken. Ze proberen alle ballen hoog te houden, waardoor ze geen of weinig tijd hebben om rustig uit te zoeken welke ondersteuning zij zelf kunnen krijgen. En bovendien, wanneer zouden ze die ondersteuning dan moeten inplannen? Tenslotte zijn zes van de zeven dagen van hun week al gevuld. Ze lopen dan leeg op hun energie en dreigen uit te vallen (als dat niet al gebeurt is).

Ken je mantelzorgenden werknemers en investeer in hen!

Reden te meer om op de werkvloer oog te hebben voor de collega’s die de zorgdragen voor een zieke ouder. Zitten ze op hun werk goed op hun plek? Krijgen ze energie van wat ze doen? Zetten ze hun kwaliteiten in? Belangrijke onderdelen die leiden tot werkgeluk en positief bijdragen aan hun energieniveau. Energie die enorm van belang is om het mantelzorgen op langere termijn te kunnen blijven volhouden!

Ken de mantelzorgers binnen je bedrijf! En wijs ze op de juiste bronnen van informatie voor ondersteuning. Bijvoorbeeld via mantelzorg.nl of via de locale mantelzorgorganisaties die je in contact kunnen brengen met een mantelzorgmakelaar. Investeer in werkgeluk zodat iemand op de juiste plek zit, en energie krijgt van zijn/haar werk.

En laten we elkaar een beetje in de gaten houden. Gewoon van mens tot mens. We krijgen er tenslotte allemaal mee te maken!