Integriteitscode WEERinREGIE

Om cliënten in een veilige setting te kunnen begeleiden, heeft WEERinREGIE een integriteitscode opgesteld voor therapeut en deelnemer. Dit is van toepassing bij het inzetten van lichaamsgericht werk en zeker bij Body Remembers Trauma Therapy® (BRTT) en Trauma Release Breathwork® (TRB), waarin WEERinREGIE opgeleid en gecertificeerd is door InnerJourney.

WEERinREGIE erkent 4 thema’s die een leidraad vormen in het lichaamsgericht werk en bij BRTT® en TRB®

 1. Veiligheid
 2. Afstemming
 3. Grenzen
 4. Respect

DE KERN 

Het doel van het werk van de therapeut is om de cliënt naar zijn of haar lichaam te brengen. Om met gebruik van de adem en lichaamswerk weer contact te krijgen met het lichaam, te voelen welke signalen het lichaam geeft en deze te kunnen opmerken. De sessie wordt altijd gemaakt vanuit veiligheid en vrijheid. 

DE CLIENT

De cliënt ervaart de vrijheid om wel of niet deel te nemen aan een sessie. Als de cliënt ervoor kiest om de sessie in te gaan, valt de cliënt onder de verantwoording en bescherming van de therapeut(en). De cliënt al altijd vooraf om toestemming gevraagd worden om aangeraakt te worden door de therapeut. Daarbij zal ook gevraagd worden waar de client persé niet aangeraakt wil worden en dit zijn plekken buiten de intieme zone’s die überhaupt niet aangeraakt zullen worden.

DE THERAPEUT

De therapeut is zich bewust van eigen gedrag, blijft in ontwikkeling door het volgen van opleidingen en cursussen en blijft d.m.v. intervisie op eigen handelen reflecteren.  Er is sprake van een open houding met als centrale thema afstand en nabijheid en de afstemming hierin naar de cliënt(en) toe. 

Er zijn 13 uitgangspunten in de integriteitscode van WEERinREGIE waarin we betekenis geven aan cliënt en therapeut: 

Dogma-vrij. De therapeut begeleidt niet vanuit een dogma. Er is vaak een open, oordeelvrije setting en er wordt gewerkt met een methodiek en leer met een duidelijk doel. De cliënt is vrij om spiritualiteit of religie op zijn eigen wijze te beleven. WEERinREGIE werkt holistisch en ziet de mens in zijn/haar geheel. Dat betekent dat niet alleen wordt gekeken naar lichamelijke aspecten, maar ook naar mentale en energetische aspecten. Hiertoe behoort ook spiritualiteit. Hoe iemand hier wel of geen vorm of aandacht aan wil besteden, is geheel aan hem/haar. Bij WEERinREGIE mag er niet gediscrimineerd op basis van ras, etniciteit, geslacht, religie, seksuele geaardheid, leeftijd of uiterlijk.

Intimiteit. Er zijn voor therapeut en cliënt grenzen betreffende de intimiteit. Alles wat niet de intentie heeft van professionele begeleiding binnen de setting van lichaamsgericht werk van WEERinREGIE is niet toegestaan. Het werk van de lichaamsgerichte therapeut kenmerkt zich door fysiek contact en aanrakingen. Dit contact behoort vertrouwen en ontspanning en/of inzicht in lichaamsbewustzijn te geven. We zijn ons ervan bewust dat de setting bij BRTT® en TRB® en ander lichaamsgericht werk, afwijkt van wat gebruikelijk is in een reguliere therapeutische setting, waarin fysieke afstand tussen cliënt en therapeut gebruikelijk is. Wat we specifiek niet doen is seksuele toenadering zoeken/handelingen verrichten, op de mond kussen, het aanraken van intieme lichaamsdelen.

De behoefte van de cliënt. Er wordt geluisterd naar de behoefte van de cliënt en deze behoefte wordt gerespecteerd. Als een persoonlijke behoefte van een cliënt niet strookt met het doel van de sessie wordt deze vriendelijk en duidelijk beargumenteerd begrensd. Duidelijk moet zijn dat hier geen sprake is van willekeur of machtsgebruik, maar vanuit het oogpunt van het bewaken van de setting en het proces van de cliënt. De therapeut staat ten dienste van het proces van de cliënt. 

Een accepterende houding. De therapeut heeft een accepterende en begrenzende houding. Al wat er is, mag er zijn. Verdriet, pijn, liefde of tranen. Therapeut(en) voelt wat nodig is bij cliënt en geeft ook grenzen aan m.b.t. veiligheid.

De rol van de therapeut. De therapeut is zichzelf bewust van zijn of haar rol als therapeut.

  De vrijheid van de cliënt. De cliënt mag altijd, na het deelnemen aan een sessie, terugkoppelen wat hij of zij als niet prettig heeft ervaren of wanneer de deelnemer vastloopt in zijn of haar proces. 

   Nazorg. De cliënt wordt na een BRTT of TRB sessie gewezen op eigen verantwoordelijkheid t.a.v. nazorg én heeft de mogelijkheid tot nazorg van WEERinREGIE. Er kan kosteloos één nazorg gesprek plaatsvinden met WEERinREGIE. Dit kan zowel via ZOOM of persoonlijk.

   Afstand en nabijheid. Zowel de cliënt als de therapeut ervaart zijn of haar eigen grenzen en behoeften. Het afstemmen met elkaar is hierin belangrijk. 

   Overdracht en tegenoverdracht. Therapeut is zich bewust van de dynamiek van de overdracht en tegenoverdracht. Handel ik vanuit een eigen behoefte of vanuit de behoefte van de cliënt? 

   De therapeut kan goed zorgdragen voor zijn eigen processen. De cliënt kan hierdoor volledig in de ontspanning en zich aan het proces overgeven. 

   Grenzen. Zowel de therapeut als de cliënt ervaren grenzen. De cliënt bepaalt zelf de vorm van intimiteit/fysiek contact die hij of zij aan wil gaan. De cliënt kiest er bewust voor om een sessie in te gaan en mogelijk diep in proces te gaan. De therapeut helpt in deze ontdekkingstocht en bewaakt veiligheid en grenzen ter bescherming van de cliënt en medecliënten in geval van groepsdeelname. Het ‘nee’ van een therapeut is bindend en dient opgevolgd te worden. De deelnemer bepaalt hoe lang hij begeleiding nodig heeft en welke vorm van begeleiding. 

   Normen en waarden. De cliënt mag zijn of haar eigen normen en waarden gaan ontdekken in een veilige setting. 

   Opleiding, trainingen. Therapeut is opgeleid door InnerJourney. Therapeut is verantwoordelijk voor up-to-date houden van kennis en ervaring én behoudt zich het recht geanonimiseerde casuïstiek te gebruiken voor intervisie met collega therapeuten voor kwaliteitsverbetering en ontwikkeling. 

   Als blijkt dat in een situatie de integriteitscode niet wordt nageleefd, verwacht WEERinREGIE van jou als cliënt dat je hier zelf verantwoordelijkheid voor neemt door dit terug te koppelen aan WEERinREGIE. Dit kan via de mail, uiterlijk 30 dagen na de voorgevallen situatie. Na 30 dagen vervalt de aanklacht. 

   In gevallen waar grensoverschrijdend gedrag vermoed wordt of gemeld is, schakelen we CAT register in, alwaar WEERinREGIE als zorgprofessional bij aangesloten is en gebruik maakt van een klachtenprocedure.

   WEERinREGIE streeft naar openheid, eerlijkheid en transparantie en heeft veiligheid en integriteit in therapeutische setting hoog in het vaandel staan. 

   Door akkoord te gaan met de zorgovereenkomst en/of het invullen van de intake voor BRTT/TRB, wordt automatisch akkoord gegaan met deze integriteitscode.