Privacy Policy

Privacy reglement WEERinREGIE – 2020

Krachtens de per 25 mei 2018 geldende Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vindt u hieronder alle informatie omtrent het privacyreglement van WEERinREGIE.

Website

Via de website van WEERinREGIE vindt u informatie en contactgegevens. De site is ontwikkeld volgens “Privacy by default”. We vragen geen persoonsgegevens en slaan geen persoonsgegevens op, zonder dat u er zelf voor kiest om uw gegevens door te geven. Voor het gebruik van het domein en de betreffende website wordt gebruikt gemaakt van Ant communications waarmee een bewerkersovereenkomst is gesloten.

(Bovenstaande geldt voor het bezoeken van de website via laptop, telefoon en ipad)

Aankopen van online trainingen

Via de website kunt u online trainingen aanschaffen. U geeft uw adresgegevens en email adres op voor het toesturen van de online training per mail. De betaling geschied via provider Mollie. Mollie verwerkt de betaalgegevens teneinde de betalingen in orde te kunnen maken. 

Er wordt gebruik gemaakt van een bewerkersovereenkomst tussen Mollie en WEERinREGIE. Voor aanvullende informatie omtrent het privacy beleid van Mollie verwijzen we naar de https://www.mollie.com/nl/privacy. Op de aankopen zijn de algemene voorwaarden van WEERinREGIE van toepassing. Deze kunt u op de website terugvinden.

Downloaden van e-books.

Indien u ervoor kiest om e-books te downloaden, zult u gevraagd worden uw naam en email adres op te geven. Uw email adres wordt gebruikt om het e-book naar te versturen en uw email adres zal opgeslagen worden om u op de hoogte te houden van ontwikkelingen etc. U kunt zich te allen tijde hiervoor uitschrijven.

Email

Email bewaren

Uw email zal bewaard worden gedurende 6 maanden, zodat gearchiveerd kan worden, welk contact er geweest is, wanneer u besluit van de diensten van WEERinREGIE gebruik te maken. Wanneer er binnen 6 maanden geen noodzaak is voor vervolg contact, zal uw email verwijderd worden.

Aanvullende gegevens via email

Afhankelijk van de vraag die u stelt via de email, wordt er aanvullende informatie gevraagd, zoals bijvoorbeeld uw telefoonnummer voor rechtstreeks contact en bij het afspreken van een persoonlijke afspraak zal gevraagd worden naar uw adresgegevens.

Overgaan tot afnemen van diensten van WEERinREGIE

Wanneer u besluit gebruikt te maken van de diensten van WEERinREGIE, zullen de gegevens die tot dan toe zijn verstrekt, worden vastgelegd in een dossier. Dit wordt digitaal gemaakt en bewaard.

Nieuwsbrief & e-books ontvangen

U kunt e-books bestellen en zich opgeven voor nieuwsbrieven via de website door het opgeven van uw email adres. Uw email adres wordt bewaard in een bestand om u te informeren over diensten van WEERinREGIE. U kunt zich te allen tijde uitschrijven voor deze nieuwsbrieven.

Als u zich opgeeft voor deelname aan een training via de website, zal uw email adres bewaard worden zodat u na afronding van de workshop gebruik kunt maken van een 90 dagen online coachprogramma. Uw email adres wordt bewaard om gedurende deze periode online berichten te versturen die onderdeel uitmaken van dit 90 dagen coachtraject.

Social Media

Contact via social media

Berichten, reacties etc. die u verstuurt via social media waarop WEERinREGIE actief is zoals Facebook en LinkedIn, worden verwerkt volgens de bijbehorende privacyverklaring van de betreffende dienst. U gaat akkoord met de voorwaarden van het social media platform.

Advertenties van WEERinREGIE op social media

WEERinREGIE maakt gebruik van de advertentiemogelijkheden van social media platforms. De advertenties die getoond worden, zijn op basis van de gegevens die het social media platform met uw toestemming verzamelt. Welke gegevens social media platforms van u verzamelen, wordt bepaald door het social media platform en hierop heeft WEERinREGIE geen invloed. Dit staat in de voorwaarden van het social media platform en is vaak te beheren via de instellingen van uw profiel op het betreffende social media platform.

Betalingen facturen

Het betalen van facturen geschied op twee manieren. Voor workshops, training, coaching, wordt gebruikt gemaakt van een factuur die per mail verzonden wordt. Hiervoor wordt het email adres gebruikt dat de cliënt/opdrachtgever heeft opgegeven als correspondentie. Betaling geschied per bank overschrijving of per pinbetaling. 

Voor de aanschaf van boeken en betaling van workshops ter plaatse wordt gebruikt gemaakt van twee mogelijke betaalvormen. Enerzijds kan de betaling per factuur per mail geschieden. Hiervoor wordt het email adres gebruikt dat de cliënt heeft opgegeven als correspondentie. Betaling geschied dan per bank overschrijving.

Anderzijds kan een betaling voor boeken direct draadloos betaald worden via een cardreader van Izettle. De bijbehorende uitwisseling van bankgegevens voor het in orde maken van de betalingen wordt uitgevoerd door Izettle. Er wordt gebruik gemaakt van een bewerkersovereenkomst tussen Izettle en WEERinREGIE. Verdere details over het privacyreglement van Izettle kunt u vinden via https://www.izettle.com/nl/privacybeleid.

Training & Coaching 

Omschrijving persoonsgegevens

Voor het vaststellen van de wensen t.a.v. de training of de hulpvraag omtrent coaching zijn de volgende persoonsgegevens noodzakelijk: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, email, eventuele contactpersonen informeel, hulpvraag, beschrijving van proces voorafgaand aan hulpvraag, gewenste doelen.

Voor het versturen van de factuur (per post of per mail) en de door de belastingdienst verplicht gestelde data die vermeld dienen te worden op de factuur, zal het volgende gevraagd worden aan persoonsgegevens:

Naam, adres, woonplaats, email adres, telefoonnummer.

Bovenstaande persoonsgegevens zullen samen met de afspraken rondom de inhoud en duur van het coachtraject worden bewaard in excel/word/PDF.

Verwerken van persoonsgegevens 

Doel verwerking

De persoonsgegevens zullen verwerkt worden (digitaal zowel lokaal als in de icloud), met als doel een overzicht te houden van de facturaties.

Daarnaast zal per persoon een coachplan worden gemaakt en opgeslagen. Dit wordt digitaal bewaard op een laptop die vergrendeld is met wachtwoord en in een ruimte bewaard wordt die met alarm beveiligd is.

Bewaartermijn

De bewaartermijn die gehanteerd wordt voor facturen, is 7 jaar, vanwege de door de belastingdienst verplicht gestelde bewaartermijn.

De bewaartermijn voor het coachplan is 2 jaar. Gezien het feit dat een gemiddeld coachtraject tussen de 3 en 9 maanden duurt, en er nadien nog met enige regelmaat contact zal worden gezocht gedurende 6 maanden omtrent de voortgang, worden dossier na maximaal 2 jaar vernietigd.

Informeren van de cliënt

Tijdens de intake wordt de cliënt op de hoogte gebracht van de benodigde gegevens voor het verwerken van de factuur. Tevens wordt de cliënt gewezen op de Algemene Voorwaarden, waarin naar dit privacyreglement verwezen wordt.

Toegang tot dossier

Inzage, wijzigen, verwijderen en overdagen van gegevens

Verzoeken omtrent inzage, wijzigingen, verwijderen en overdracht van gegevens kunnen worden ingediend via info@weerinregie.nl. WEERinREGIE houdt een reactietijd van maximaal 4 weken aan om u een gepaste reactie te versturen.

Uitwisselen van gegevens

Voor het uitwisselen van derden is vooraf toestemming nodig van de cliënt. WEERinREGIE zal in geen geval gegevens uitwisselen zonder vooraf verkregen toestemming van de cliënt.

Website

WEERinREGIE beschikt over een website.

Met de beheerder van het webdomein is een bewerkersovereenkomst gesloten.

Datalekken

In het geval van een door WEERinREGIE veroorzaakt datalek, zal binnen 72 uur een melding gedaan worden bij Autoriteit Persoonsgegevens. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht wanneer de verdenking bestaat dat de patiënt door het lekken van data ongunstige gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer verwacht kan worden, doordat deze data door derden misbruikt kan worden.

In de door WEERinREGIE gesloten bewerkersovereenkomsten zijn afspraken gemaakt omtrent met de leveranciers omtrent datalekken en wordt WEERinREGIE tijdig geïnformeerd wanneer een datalek heeft plaatsgevonden.